PizzaHut Thailand

ทีม 1 แถม 1 สปาเก็ตตี้ 149.-

เลือกสปาเก็ตตี้ได้จาก 5 เมนู ได้แก่ สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าทะเล สปาเก็ตตี้อิตาเลี่ยนซีฟู้ด สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าไส้กรอกไก่ สปาเก็ตตี้ไวท์ครีมซอส ​และสปาเก็ตตี้เบคอน​ *โดยเมนูที่แถมจะราคาท่ากับหรือน้อยกว่าเมนูที่ซื้อ

149
298
bogospa149-image

เลือก พาสต้า

เลือก พาสต้า

สปาเก็ตตี้อิตาเลียนซีฟู้ด
สปาเก็ตตี้อิตาเลียนซีฟู้ด
สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าทะเล
สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าทะเล

เลือก พาสต้า

เลือก พาสต้า

สปาเก็ตตี้ไวท์ครีมซอส
สปาเก็ตตี้ไวท์ครีมซอส
สปาเก็ตตี้เบคอน
สปาเก็ตตี้เบคอน
สปาเก็ตตี้อิตาเลียนซีฟู้ด
สปาเก็ตตี้อิตาเลียนซีฟู้ด
สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าทะเล
สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าทะเล
สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าไส้กรอกไก่
สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าไส้กรอกไก่