PizzaHut Thailand

ฮัท สปีด คอมโบ

บิ๊กสไลซ์ซี้ดเด็ดฮัท I เบรนดสติ๊ก 6 ชิ้น I เป๊ปซี่ 1.49 ลิตร I โค้ดตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง I ส่วนลด 100 บาท

319
640
hutspeedcombo-image

เลือก พิซซ่า

เลือก พิซซ่า

ซี้ดเด็ดฮัท ซัมยังฮอต
ซี้ดเด็ดฮัท ซัมยังฮอต เผ็ดมาตรฐาน
ซี้ดเด็ดฮัท ซัมยังฮอต เผ็ดดับเบิ้ล
ซี้ดเด็ดฮัท ซัมยังฮอต เผ็ดดับเบิ้ล

เลือก เมนูทานเล่น

เมนูทานเล่น6 ชิ้น
เบรดสติ๊ก พร้อมดิปปิ้งซอส

เลือก เมนูทานเล่น

เบรดสติ๊ก พร้อมดิปปิ้งซอส
เบรดสติ๊ก 6 ชิ้น พร้อมดิปปิ้งซอส

เลือก เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มขวด
เป๊บซี่ 1.49 ลิตร

เลือก เครื่องดื่ม

เป๊บซี่ 1.49 ลิตร
เป๊บซี่ 1.49 ลิตร

เลือก เมนูทานเล่น

เลือก เมนูทานเล่น

ซอสเผ็ดซัมยัง
ฟรี! ซอสเผ็ดซัมยัง (จำนวนจำกัด)
ไม่รับซอสเผ็ดซัมยัง
ไม่รับซอสเผ็ดซัมยัง

เลือก ของพรีเมี่ยม

ของพรีเมี่ยมขนาดปกติ
sleeve hut speed

เลือก ของพรีเมี่ยม