PizzaHut Thailand

กรุบกริบ

ชีสซี่ป๊อป | เบรดสติ๊ก พร้อมซอส | ขนมปังกระเทียม

139
177
kub-kib-image

เลือก เมนูทานเล่น

เมนูทานเล่น8 ชิ้น
ชีสซี่ป๊อป

เลือก เมนูทานเล่น

ชีสซี่ป๊อป
ชีสซี่ป๊อป 8 ชิ้น

เลือก เมนูทานเล่น

เมนูทานเล่น6 ชิ้น
เบรดสติ๊ก พร้อมดิปปิ้งซอส

เลือก เมนูทานเล่น

เบรดสติ๊ก พร้อมดิปปิ้งซอส
เบรดสติ๊ก 6 ชิ้น พร้อมดิปปิ้งซอส

เลือก เมนูทานเล่น

เมนูทานเล่น5 ชิ้น
ขนมปังกระเทียม

เลือก เมนูทานเล่น

ขนมปังกระเทียม
ขนมปังกระเทียม 5 ชิ้น