PizzaHut Thailand

พิซซ่า เซฟเวอร์ 129

พิซซ่าถาดกลาง แป้งหนานุ่ม : หน้าแฮมและไส้กรอก I แฮมและเห็ด I ไส้กรอกไก่ I ดูโอ้ไส้กรอก

129
saver129-image

เลือก พิซซ่า

เลือก พิซซ่า

แฮม & ซอสเซจ
พิซซ่าถาดกลาง | สับปะรด | ไส้กรอกไก่ | แฮม | มอสซาเรลล่าชีส
แฮม & เห็ด
พิซซ่าถาดกลาง | เห็ด | แฮม | มอสซาเรลล่าชีส
ชิกเก้น ซอสเซจ
พิซซ่าถาดกลาง | สับปะรด | ไส้กรอกไก่ | มอสซาเรลล่าชีส
ดูโอ้ ซอสเซจ
พิซซ่าถาดกลาง |ไส้กรอกไก่ | ไส้กรอกรมควัน | มอสซาเรลล่าชีส