PizzaHut Thailand

พิซซ่า เซฟเวอร์ 129

พิซซ่าถาดกลาง แป้งหนานุ่ม : หน้าแฮมและไส้กรอก I แฮมและเห็ด I ไส้กรอกไก่ I ดูโอ้ไส้กรอก

129
saver129-image

เลือก พิซซ่า

เลือก พิซซ่า

แฮมและไส้กรอก
พิซซ่าถาดกลาง | สับปะรด | ไส้กรอกไก่ | แฮม | มอสซาเรลล่าชีส
แฮมและเห็ด
พิซซ่าถาดกลาง | เห็ด | แฮม | มอสซาเรลล่าชีส
ไส้กรอกไก่
พิซซ่าถาดกลาง | สับปะรด | ไส้กรอกไก่ | มอสซาเรลล่าชีส
ดูโอ้ ไส้กรอก
พิซซ่าถาดกลาง |ไส้กรอกไก่ | ไส้กรอกรมควัน | มอสซาเรลล่าชีส