PizzaHut Thailand

พิซซ่า เซฟเวอร์ 139

พิซซ่าถาดกลางแป้งหนานุ่ม : หน้าแฮมและไส้กรอก I แฮมและเห็ด I ไส้กรอกไก่ I ดูโอ้ไส้กรอก

139
saver139-image

เลือก พิซซ่า

เลือก พิซซ่า

เลือก
แฮมและไส้กรอก
พิซซ่าถาดกลาง | สับปะรด | ไส้กรอกไก่ | แฮม | มอสซาเรลล่าชีส
เลือก
แฮมและเห็ด
พิซซ่าถาดกลาง | เห็ด | แฮม | มอสซาเรลล่าชีส
เลือก
ไส้กรอกไก่
พิซซ่าถาดกลาง | สับปะรด | ไส้กรอกไก่ | มอสซาเรลล่าชีส
เลือก
ดูโอ้ ไส้กรอก
พิซซ่าถาดกลาง |ไส้กรอกไก่ | ไส้กรอกรมควัน | มอสซาเรลล่าชีส