เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เวลาให้บริการปกติสำหรับบริการจัดส่งถึงบ้าน คือ ตั้งแต่เวลา 00-22.00 น. ทุกวัน ซึ่งอาจแตกต่างในบางพื้นที่
 • ภาพอาหารผลิตภัณฑ์ ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • บริการจัดส่งอาหารอาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • ไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ โดยคิดค่าบริการจัดส่ง 50 บาท ต่อเที่ยว
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการอาหาร โปรโมชั่น พื้นที่ให้บริการ เวลาในการให้บริการ และเงื่อนไขการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคา รายการอาหาร และโปรโมชั่นต่างๆ สำหรับการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของพิซซ่าฮัทเท่านั้น
 • การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ครบทุกรายการ การรองรับจำนวนของรายการอาหารที่สั่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าของแต่ละสาขา ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นบางรายการอาจมีจำหน่ายเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าของจะหมด
 • บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด แต่เนื่องด้วยอาจมีความขัดข้องบางประการจึงอาจส่งผลทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ปัจจุบันที่สุดได้
 • พนักงานส่งอาหารได้รับค่าแรงจากบริษัทโดยคำนวณจากชั่วโมงการทำงานและการให้บริการส่งอาหาร การให้ทิปไม่ได้เป็นข้อกำหนดของบริษัทแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าหากท่านพอใจในบริการ

 

 • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเมื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของพิซซ่าฮัท (Guest Experience Survey)

 

รับฟรี สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าไส้กรอกไก่ 1 ที่ ในครั้งถัดไปเมื่อซื้อสินค้าครบ 199 บาท ขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จ เพียงเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและการบริการผ่านลิงค์ทางSMSหรือ  www.pizzahut1150.com/survey ภายใน 3 วันนับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จ

 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

 • มีใบเสร็จที่ใช้บริการจาก Pizza Hut และเข้าไปแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ com/survey ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุบนใบเสร็จ หรือ ตามข้อมูลข้างต้น
 • เขียนรหัสที่ได้รับจากการแสดงความคิดเห็นบนใบเสร็จเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์
 • รับฟรี สปาเก็ตตี้ผัดฉ่าไส้กรอกไก่ 1 ที่ เมื่อซื้อสินค้าครบ 199 บาท (ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง) ในครั้งถัดไป
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จ
 • สำหรับทานในร้าน ซื้อกลับบ้าน บริการส่งถึงบ้านผ่าน 1150 กรุณาแจ้งรหัสก่อนสั่งอาหารและมอบใบเสร็จที่เขียนรหัสเรียบร้อย ให้พนักงานเพื่อใช้สิทธิ์ (สำหรับบริการส่งถึงบ้านผ่าน 1150เมื่อได้รับอาหาร กรุณามอบใบเสร็จที่เขียนรหัสเรียบร้อยให้กับพนักงานส่งอาหารเพื่อใช้สิทธิ์)
 • 1 ใบเสร็จ/ 1 รหัส/ 1 สิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์รับฟรีในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จ ไม่มีรหัส รหัสไม่ถูกต้อง ใบเสร็จหมดอายุ หรือซื้อสินค้าราคาไม่ถึงตามที่บริษัทกำหนดต่อ1ใบเสร็จ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับ บัตรส่วนลด รายการส่งเสริมการขายอื่นๆและคูปองส่วนลดหรือคูปองฟรีพิซซ่าถาดกลาง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

อัพเกรดพิซซ่าขนาดกลางเพิ่มเป็นขนาดใหญ่

 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • เพิ่มจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ เพียงถาดละ 149 บาท สำหรับพิซซ่าถาดเดี่ยว และเพิ่มเพียงถาดละ 99 บาทเพื่อเพิ่มพิซซ่าในชุดคอมโบจากถาดกลางเป็นถาดใหญ่
 • สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทาง
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาข้อความ รูปภาพ เสียง/ภาพวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏบนหน้าจอต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ (“สื่อมัลติมิเดีย”) และสื่อมัลติมิเดียอื่นที่บริษัทได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาใน การใช้สื่อมัลติมิเดียดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเรียกดูสื่อมัลติมิเดียผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ ทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด หรือลงข้อความใน Community และใช้สื่อมัลติมิเดีย ทั้งนี้การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 

 • ท่านจะต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ จำหน่ายถ่ายโอนซึ่งข้อมูลทำซ้ำ เพื่อการอื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อการเรียกดู
 • ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดที่เกิดขึ้นกับท่านอันเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
 • ท่านจะต้องไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ
 • ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัทฯ และข้อจำกัดการอนุญาตนี้ในสำเนาสื่อมัลติมิเดีย ในกรณีที่มีการทำสำเนางานดังกล่าวท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาตลอดจน แสดงข้อความที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาอื่นใดบนสำเนางานดังกล่าว
 • ท่านไม่สามารถใช้สื่อมัลติมิเดียในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน